Kontakty

Informace o organizaci

ABAK – počítadlo, z.s. (spolek)
Registrace: VS/1-1/48750/-R, ze dne 5.12.2001
Volnočasové a sportovní aktivity mladých lidí s postižením – mládež s postižením 15-30 let.
IČ:
Č.ú. ČSOB Ostrava 183386435/0300

Kontakty

Renáta Staňková – vedoucí mužstva, manažerka (renna@centrum.cz, 606 386 563)
Lenka Chovancová (lenchovancova@seznam.cz, 777331933)
Rostislav Ryška – trenér (rostislav.ryska@seznam.cz, 737253306)

Sídlo

ABAK – počítadlo, z.s.
SŠ prof. Z. Matějčka,
17. listopadu 1123,
Ostrava – Poruba, 708 00