Malmo open 2016 opět s českou účastí

Vozíčkáři ve švédském Malmo

Ve dnech 11. – 14. 2. 2016 se 14 sportovců s postižením z Ostravy zúčastnilo 40.ročníku otevřených sportovních her Malmo open 2016. Českou republiku reprezentovali sportovci s tělesným postižením ve hře boccia a florbale vozíčkářů.
Boccia se hrála týmově a individuálně a florbal vozíčkářů byl poprvé v historii konání této mimořádné sportovní události byl zastoupen 2 týmy z České republiky a to FBC ABAK Ostrava a FBC Štíři České Budějovice, oba týmy hrají celorepublikovou soutěž ČPEV – Česká pošta extraliga vozíčkářů a jsou Mistry ČR v tomto dynamicky se rozvíjejícím sportu. Své síly poměřili sportovci zhruba s dalšími 2500 účastníky z 32 zemí světa a pro Českou republiku s nádhernými výsledky. Florbalisté vozíčkáři z Českých Budějovic získali zlaté umístění a FBC ABAK Ostrava se umístil na 5.místě.
Celé hry byly perfektně zorganizovány a všem, kteří podpořili naší účast na Malmo open 2016 patří veliké poděkování a sportovcům gratulace ke krásnému umístění.

Mgr. Renáta Staňková – statutární zástupce
ABAK-počítadlo z.s.